Hướng dẫn

Click vào ĐÂY để chỉnh sửa menu

Click mũi tên bên trái dòng menu cần chỉnh để tiến hành chỉnh sửa.

Chọn link ( sản phẩm, danh mục hoặc bài viết) ở cột bên trái để thêm vào menu.

Sau khi sửa xong chọn Save Menu để lưu lại.

Click vào ĐÂY để chỉnh sửa ảnh chạy slide trên trang chủ

Click vào ảnh bên cạnh chữ slide góc trên cùng để chọn slide cần sửa

Click vào dấu + màu xanh bên phải để thêm slide mới

Chọn Change image ddeert thay ảnh slideChọn Aply –> Update để lưu lại

Click vào ĐÂY để chỉnh sửa sản phẩm

Click vào Catogories ở cột bên trái để sửa Catogories

Click từng sản phẩm để sửa nội dung sp có sẵn

Chọn Add new để thêm sp mới

Các phần bắt buộc cần điền khi thêm sp mới : Tên ( product name), mô tả ( description), ảnh sp ( product image), giá ( price)

chọn Publish để đăn sp.

Click vào ĐÂY để Xem và quản lý đơn hàng

Click vào ĐÂY để thêm mới chỉnh sửa bài viết

Click vào ĐÂY để chỉnh sửa thông tin liên hệ cuối trang

Chọn Footer 2 –> Text.. sửa xong click SAVE để lưu lại.

Click vào ĐÂY để chỉnh sửa trang chủ hoặc vào Page -> Homepage ->  Edit with UX Builde

Thêm 1 cột sản phẩm:

  • cách 1; click góc phải của Product chọn Duplicate 
  •  

 

  • cách 2; chọn Add to Content -> kéo xuống dưới chọn Shop -> Product
  • kéo thả đến vị trí mong muốn

 

  • Chỉnh sửa danh mục sản phẩm muốn hiển thị: click trực tiếp vào phần Product mới tạo -> kéo xuống dưới phần Post -> Category
  • nếu ko chọn danh mục nó sẽ tự động hiển thị tất cả sản phẩm

 

  • Click Apply -> Update để lưu lại